AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Algemene Ledenvergadering 12 december

Geschreven op 11 december 2018 door Mariëtte Buning
Algemene Ledenvergadering 12 december

Geachte leden van VV Zuidwolde,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 december 2018 om 19.00 uur met aansluitend de wedstrijd Ajax – Bayern München op het grote scherm in de kantine.

 

De agenda is als volgt:

1.         Opening vergadering en vaststelling agenda

2.         Mededelingen en ingekomen stukken

3.         Notulen ALV-juli 2018

4.         JVZ-jaarverslag

5.         Algemene zaken per 31 oktober 2018

6.         Financieel jaarverslag

7.         Kascommissie verslag en verkiezing

8.         Verbouwing kantine

9.         Bestuurssamenstelling

            Jaap Zoer (wedstrijdzaken aftredend en herkiesbaar)

            Henk de Jonge (activiteiten commissie aftredend en herkiesbaar)

10.       Jubilarissen               

11.       Rondvraag                                                     

12.       Sluiting vergadering

 

21.00 uur Ajax – Bayern München 

 

Toegang tot de ALV hebben alle leden van onze vereniging en/of de wettelijk vertegenwoordiger van een lid jonger dan zestien jaar. Leden zijn: alle spelende leden (jeugd en senioren), ereleden, leden van verdienste en alle overige niet-spelende leden.
 

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ