AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Algemene Ledenvergadering 23 november

Geschreven op 23 november 2022 door Bestuur VV Zuidwolde
Algemene Ledenvergadering 23 november

Beste leden van VV Zuidwolde, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur in ons clubhuis.

 

Agenda:

1.         Opening vergadering en vaststelling agenda

2.         Mededelingen en ingekomen stukken

3.         Notulen ALV-juni 2022

4.         Intentieverklaring

5.         Algemene zaken per 31 oktober 2022

6.         Financieel jaarverslag 2021-2022

7.         Kascommissie verslag en verkiezing

8.         Bestuurssamenstelling

               - vacature technische commissie

               - vacature penningmeester

               - Paulien van ’t Zand (supp.vereniging) aftredend en herkiesbaar

9.         Jubilarissen                

10.       Rondvraag                                                     

11.       Sluiting vergadering

 

Toegang tot de ALV hebben alle leden van onze vereniging en/of de wettelijk vertegenwoordiger van een lid jonger dan zestien jaar. Leden zijn: alle spelende leden (jeugd en senioren), ereleden, leden van verdienste en alle overige niet-spelende leden.

 

 


 

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ