AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Algemene Ledenvergadering 3 juli

Geschreven op 03 juli 2019 door Mariette Buning
Algemene Ledenvergadering 3 juli

Geachte leden van VV Zuidwolde,  

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 3 juli 2019 om 20.00 uur in onze kantine.

 

De agenda is als volgt:

1.         Opening vergadering en vaststelling agenda

2.         Mededelingen en ingekomen stukken

3.         Notulen ALV-december 2018

4.         Vaststellen contributie 2019-2020

5.         Vaststellen begroting 2019-2020

6.         Afscheid diverse mensen

7.         Bestuurssamenstelling: Bert Kruit (voorzitter aftredend en herkiesbaar)

            Dennis Meester (penningmeester aftredend en herkiesbaar)

            Kirst Bruinsma (algemene zaken toetredend)

8.         Rondvraag                                                     

9.         Sluiting vergadering

 

 

Toegang tot de ALV hebben alle leden van onze vereniging en/of de wettelijk vertegenwoordiger van een lid jonger dan zestien jaar. Leden zijn: alle spelende leden (jeugd en senioren), ereleden, leden van verdienste en alle overige niet-spelende leden.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van VV Zuidwolde,  

B.G. Kruit (voorzitter)

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ