AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Fusiecommissie van start

Geschreven op 26 april 2023 door .
Fusiecommissie van start

 

Nadat de meerderheid van de leden van zowel VV Zuidwolde als ZZVV heeft ingestemd met het benoemen van een fusiecommissie, gaat deze commissie nu aan de slag met een fusieplan. Het doel van dat plan is om tot één bruisende voetbalvereniging in Zuidwolde te komen, waar iedereen zich thuis voelt. Of die vereniging er komt, is uiteindelijk aan de leden van VV Zuidwolde en ZZVV. Als het fusieplan klaar is, kunnen zij hun stem uitbrengen.

De fusiecommissie bestaat uit afgevaardigden van VV Zuidwolde, ZZVV en JVZ en bestaat uit Gerben Kreuze, Frans Capellen, Mark Hummel, Marcel Hulst, Erik Venema en Rolf Klooster. Zij begeleiden het fusieproces en maken het fusieplan, maar wél in samenspraak en samenwerking met de leden en in goede afstemming met de besturen van de verenigingen. Want alleen samen komen we tot een toekomstbestendige voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt. Jong en oud, man en vrouw, recreant en selectiespeler, supporter en sponsor.

Koers uitgezet

Hoe de nieuwe voetbalvereniging er precies uit gaat zien, moet de komende tijd vorm krijgen. Wel heeft de fusiecommissie al een koers uitgezet, een tijdspad uitgestippeld en een aantal uitgangspunten benoemd. Als alles goed verloopt en de leden stemmen in met een fusie, dan is het bedoeling dat de nieuwe vereniging in het seizoen 2024/25 van start gaat. Het vlaggenschip zal op zaterdag gaan voetballen, maar verder kunnen alle senioren spelen op de dag van hun voorkeur. Het belangrijkste is om het voetbal in Zuidwolde voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Zo zal de vereniging ook een verbindende, sociale rol spelen in de Zuidwoldiger samenleving.

Praktische zaken

Natuurlijk moeten er bij een fusie ook allerlei praktische, juridische en financiële zaken worden geregeld. Ook hierbij wil de fusiecommissie actief de leden en vrijwilligers betrekken die daar op dit moment een rol in spelen bij hun vereniging. Daarnaast zal de KNVB een helpende hand bieden en weet de fusiecommissie zich gesteund door de gemeente.

 

 

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ