AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Ingelaste extra ALV (12 april)

Geschreven op 08 april 2023 door Bestuur VV Zuidwolde
Ingelaste extra ALV  (12 april)

 

Beste leden van VV Zuidwolde en ouders van JVZ spelers, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze ingelaste Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 april 2023 om 20.00 uur in onze kantine. Het betreft een toekomstgerichte bijeenkomst, waar we graag met zoveel mogelijk leden belangrijke onderwerpen samen willen bespreken. Uw aanwezigheid is daarom van groot belang.

 

De agenda is als volgt:

1.         Opening vergadering en vaststelling agenda

2.         Fusieplannen VV Zuidwolde – ZZVV

3.         Toekomst zondagvoetbal/ horizontale overstap naar zaterdagvoetbal  

4.         Bestuurssamenstelling/ invulling vacatures

5.         Rondvraag                                                     

6.         Sluiting vergadering

 

Toegang tot de ALV hebben alle leden van onze vereniging en/of de wettelijk vertegenwoordiger van een lid jonger dan zestien jaar. Leden zijn: alle spelende leden (jeugd en senioren), ereleden, leden van verdienste en alle overige niet-spelende leden.

 

  

 

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ