AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Mutaties JVZ-bestuur

Geschreven op 18 mei 2020 door .
Mutaties JVZ-bestuur

 

 

Beste sportvrienden,

 

Op 7 mei jl. heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers namens JVZ: Rob Verburg en Sjaak Pronk, namens VV Zuidwolde: Bert Kruit en Tjisse Noordhuis en namens ZZVV: Bé Veen en Sander Kroezen.

Onderwerpen: de communicatie tussen de beide moederverenigingen onderling en JVZ, het aangekondigde vertrek van Gita Lopulisa en de reeds vertrokken Gerrit Nijland uit het jeugdbestuur waardoor de bezetting door de moederverenigingen moet worden aangevuld en het nieuw opgestelde jeugdconvenant.

 

Na over en weer wat oude koeien uit de sloot te hebben gehaald zijn we uit elkaar gegaan met verschillende opdrachten. De beide moederverenigingen met de opdracht om binnen hun geledingen te zoeken naar kandidaten voor het jeugdbestuur en te bezien op welke basis de drie geledingen met elkaar verder zouden kunnen en JVZ met vrijwel dezelfde opdracht aangevuld met enkele punten betreffende het nieuw opgestelde convenant. Daartoe indien nodig de verschillende achterbannen te raadplegen en vervolgens het gesprek op 19 mei as voort te zetten.

 

Wij VV Zuidwolde en ZZVV betreuren daarom het besluit van de voorzitter van JVZ om nu af te haken en dit vervolggesprek niet te voeren, in ieder geval niet in zijn hoedanigheid van voorzitter JVZ. Wij kunnen op dit moment niet anders dan af te wachten of er andere vertegenwoordigers van JVZ zijn aangewezen om de plaats van de voorzitter tijdens de ophanden zijnde bespreking in te nemen en voort te zetten. Nu Rob Verburg definitief een punt heeft gezet achter zijn activiteiten voor JVZ betreuren wij de wijze waarop dit kenbaar is gemaakt, het ontneemt ons de kans om op gepaste wijze afscheid te nemen, wij accepteren echter zijn besluit en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

 

De voortzetting van het gesprek a.s. dinsdag blijft en aan de hand van de uitkomst van dit gesprek zullen wij met een reactie hierop komen.

 

VV Zuidwolde - Bert Kruit en ZZVV - Bé Veen

 

 

 

 

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ