AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Nieuw JVZ bestuur aan de slag

Geschreven op 18 juni 2020 door .
Nieuw JVZ bestuur aan de slag

 

Via de website van JVZ zijn jullie vorige maand geïnformeerd over het aftreden van een aantal JVZ bestuursleden en vrijwilligers. Door dit aftreden zijn de lopende werkzaamheden opgevangen door de nog zittende bestuursleden en andere personen die nauw betrokken zijn bij JVZ.

Vooral het weer kunnen laten trainen van de jeugd, na een periode waarin dat door de corona maatregelen niet toegestaan was, is mede mogelijk gemaakt door de inzet van onze jeugdtrainers en -begeleiders onder aansturing van Jeffrey Overweg en Henri Kramer en de vrijwilligers die toezicht hebben gehouden op de trainingsavonden. De afgelopen periode is ook gebruikt om in samenspraak met de moederverenigingen op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden voor JVZ. 

Na inventarisatie van de verschillende taken binnen het bestuur hebben we een aantal personen benaderd, met de vraag om toe te treden tot het JVZ bestuur. Daarnaast zijn er ook betrokkenen geweest, die zichzelf hebben aangemeld voor een bestuursfunctie. Dit heeft ertoe geleid dat we momenteel een viertal nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen binnen het JVZ bestuur. Dit zijn Erik Venema, Sander Kroezen, Marco Jonkman en Bert Kamphuis, waarbij Marco en Bert in een duo functie VVAK zullen vertegenwoordigen. Samen met de nog zittende bestuursleden Monique Compagner en Sjaak Pronk, is het JVZ bestuur hiermee weer bijna compleet. Daarnaast heeft Wilbert Hepping aangegeven het beheer van de JVZ website en overige sociale media voor zijn rekening te willen nemen. Het ideale plaatje zou zijn wanneer we het bestuur verder compleet kunnen maken met nog één of mogelijk twee nieuwe bestuursleden. Geïnteresseerden kunnen zich voor informatie hierover melden bij: secretaris@jvzvoetbal.nl.

Een belangrijk uitgangspunt bij deze nieuwe start is, dat er overeenstemming is bereikt over de nieuw opgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen de moederverenigingen en JVZ. In dit zogenaamde convenant zijn alle afspraken tussen partijen beschreven. Uitgangspunt voor alle deelnemende partijen hierbij is dat de organisatie van het jeugdvoetbal binnen JVZ goed op orde blijft, zodat iedereen op zijn eigen niveau met plezier kan voetballen en trainen.

We zijn blij dat de inspanningen in de afgelopen weken hebben geleid tot de vorming van een nieuw JVZ bestuur, dat met ingang van het nieuwe seizoen van start zal gaan.

Wij wensen hen namens de moederverenigingen veel succes.

 

 

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ