AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Van de bestuurstafel

Geschreven op 24 oktober 2020 door Bestuur VV Zuidwolde
Van de bestuurstafel

 

Het amateurvoetbal is, net als de andere competitiesporten, terug bij af. Voor de tweede keer dit jaar ligt de competitie volledig stil door de corona-maatregelen. Het seizoen 2019/2020 werd niet meer afgemaakt, voor dit seizoen is er de hoop dat er toch op enig moment wel weer gespeeld kan worden. Maar wanneer? Het is onvoorspelbaar. De huidige maatregelen gelden tot 10 november, erg veel optimisme over het op korte termijn hervatten van de sportactiviteiten is er niet. De KNVB buigt zich een dezer dagen over mogelijke scenario’s.

De aangescherpte maatregelen treffen het amateurvoetbal hard en voelen als een koude douche. Zowel sportief, sociaal als financieel is het bitter ’erg jammer maar zeer begrijpelijk’. Gelukkig zijn we een gezonde club zonder structurele problemen maar wel zijn er zorgen hoe e.e.a. zal doorwerken. Als dagelijks bestuur hebben we tweewekelijks overleg hoe het beste om te gaan met deze crisis. Hoe kunnen onze leden betrokken blijven bij de club? En wat kunnen we de leden nog bieden binnen de huidige regels? Voor de jeugd zouden dat eventuele onderlinge wedstrijdjes kunnen zijn en voor de senioren enkel het in viertallen trainen.  

Uiteraard passen we extra goed op de financiën nu de kantine-inkomsten, entreegelden etc. wegvallen terwijl de vaste kosten gewoon doorgaan. Zoals het onderhoud aan de velden en gebouwen, personeelskosten, verzekeringen, energiekosten, belastingen, bondsafdrachten, abonnementen etc. Overigens zijn deze deels wel gecompenseerd door aangevraagde overheidssteun. Daarnaast heeft gemeente De Wolden drie maanden veldenhuur kwijtgescholden. Investeringen worden uitgesteld en de begroting kan in ieder geval in de prullenbak. We zullen moeten kijken wat de consequenties van deze crisis zijn voor de toekomst.

Binnenkort dient het innen van het eerste deel van de contributie zich aan en hierbij doen wij een beroep op uw solidariteit. Door overmacht hebben we niet alles kunnen bieden maar we stellen ons op het standpunt, conform het advies van het NOC*NSF, dat kosten die we met zijn allen maken dat we die ook gezamenlijk betalen. Uiteraard hebben we begrip indien u door het coronavirus of een andere reden het financieel moeilijk heeft, neem dan contact op met penningmeester@vvzuidwolde.nl. Ook melden wij u dat onder de huidige omstandigheden het niet mogelijk is een ALV te houden, door overmacht wordt deze tot nader order uitgesteld.

Verder hebben we, na de abrupte kantine-sluiting in maart, veel werk gehad met de grote voorraad eten en drinken in de kantine aangezien we een enorm druk weekend voor de deur hadden staan. Toen we hierover contact opnamen met onze leveranciers en relaties, lieten zij ons niet in de kou staan en waren zij bereid voorraden terug of over te nemen. Het blijkt maar weer hoe waardevol goede contacten zijn, heel veel dank aan hen! Bij de sluiting in september lag dat anders, die kwam op maandag en niet geheel onverwacht.  

De komende tijd zullen we aandacht besteden aan wat klein onderhoud in de kantine, herinrichten van de kledingopslag en automatisering ClubTV, ClubMobiel etc. Graag sluiten we positief af u te melden dat Buning Wegenbouw BV het hoofdsponsorschap verlengt met drie jaar. 

 

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ