AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Algemene ledenvergadering 29 november

Geschreven op 15 november 2023 door Secretaris
Algemene ledenvergadering 29 november

Beste leden van VV Zuidwolde en ouders van JVZ spelers, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 november om 20.00 uur in onze kantine. 

De agenda:

  1. Opening vergadering en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen ALV – juni 2023
  4. Toelichting stand van zaken fusie
  5. Algemene zaken per 31 oktober 2022
  6. Financieel jaarverslag 2022-2023
  7. Kascommissie verslag en verkiezing
  8. Bestuurssamenstelling
  9. Rondvraag                                                     
  10. Sluiting vergadering

Toegang tot de ALV hebben alle leden van onze vereniging en/of de wettelijk vertegenwoordiger van een lid jonger dan zestien jaar. Leden zijn: alle spelende leden (jeugd en senioren), ereleden, leden van verdienste en alle overige niet-spelende leden.

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ