AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Algemene Ledenvergadering

Geschreven op 26 november 2019 door Bestuur VV Zuidwolde
Algemene Ledenvergadering

Geachte leden van VV Zuidwolde,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 november om 19.30 uur in onze kantine. Met aansluitend de wedstrijd Lille – Ajax (21.00 uur) op het grote scherm.

 

De agenda is als volgt:

1.         Opening vergadering en vaststelling agenda

2.         Mededelingen en ingekomen stukken

3.         Notulen ALV juli 2019

4.         JVZ-jaarverslag

5.         Algemene zaken per 31 oktober 2019

6.         Financieel jaarverslag

7.         Kascommissie verslag en verkiezing

8.         Bestuurssamenstelling

            Henk de Jonge (Supportersvereniging aftredend en niet herkiesbaar)

            Paulien van ’t Zand (Supportersvereniging toetredend)

9.         Jubilarissen                

10.       Rondvraag                                                     

11.       Sluiting vergadering

 

Toegang tot de ALV hebben alle leden van onze vereniging en/of de wettelijk vertegenwoordiger van een lid jonger dan zestien jaar. Leden zijn: alle spelende leden (jeugd en senioren), ereleden, leden van verdienste en alle overige niet-spelende leden.

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ