AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Algemene Ledenvergadering

Geschreven op 05 april 2021 door Bestuur VV Zuidwolde
Algemene Ledenvergadering

 

Geachte leden van de VV Zuidwolde,   

  

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal worden gehouden op woensdag 7 april om 20.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen zal de ALV dit keer digitaal worden gehouden in de vorm van een online vergadering. Omdat wij vinden dat er op deze manier geen goede discussie met elkaar gevoerd kan worden, zullen uitsluitend de statutair noodzakelijke agendapunten aan de orde komen.

 

Hoe gaan we het doen?

Ten eerste is het mogelijk om vooraf schriftelijk vragen te stellen tot uiterlijk 4 april a.s. De binnengekomen vragen zullen wij verzamelen en in de ALV beantwoorden. Ten tweede is er de mogelijkheid om de digitale vergadering bij te wonen. Elk lid of één ouder van een jeugdlid (jonger dan zestien jaar) kan zich tot uiterlijk 4 april aanmelden d.m.v. een e-mail te sturen naar info@vvzuidwolde.nl tevens kunt u daarin uw vragen stellen. U krijgt dan uiterlijk een dag van tevoren een e-mail terug met daarin de instructies hoe u de ALV kunt volgen. U heeft daarvoor een computer, laptop, tablet of smartphone met een internetverbinding en geluid nodig.  

 

Om alle leden digitaal te kunnen bereiken, is afgelopen tijd het ledenbestand aangevuld met alle e-mailadressen. De ALV-uitnodigingen zijn inmiddels per e-mail verstuurd, mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met genoemde e-mailadres.

 

De agenda is als volgt:

1.         Opening vergadering en vaststelling agenda

2.         Mededelingen

3.         Ingekomen vragen en/of stukken

4.         Notulen ALV-november 2019

5.         Jaarverslag VV Zuidwolde

6.         Financiën (verslag en contributie)

7.         Kascommissie verslag en verkiezing

8.         Bestuurssamenstelling

            -  Mariëtte Buning (secretaris en kantinezaken aftredend en herkiesbaar)

            -  Tjisse Noordhuis (accommodatiezaken aftredend en herkiesbaar)

            -  Jan Remmelts (materialen en onderhoud aftredend en herkiesbaar 1 jaar)

9.         Benoeming erelid en jubilarissen

10.       Commissies

11.       Ontwikkelingen

12.       Sluiting                               

 

Vooraf inzage in de stukken is op afspraak mogelijk. 

 

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ