AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Algemene Ledenvergadering VV Zuidwolde

Geschreven op 05 april 2024 door Secretaris
Algemene Ledenvergadering VV Zuidwolde

Beste leden van VV Zuidwolde en ouders van JVZ spelers,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april 2024 om 19.30 uur in onze kantine. Dit zal de laatste Algemene Ledenvergadering van VV Zuidwolde zijn. Uw aanwezigheid wordt enorm gewaardeerd.

 

De agenda:

 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV november 2023            
 4. Financieel verslag
 5. Jubilarissen 2023-2024
 6. Opheffing kascommissie
 7. Stand van zaken fusie
 8. Nieuwe structuur FC Zuidwolde
 9. Afsluiting seizoen VV Zuidwolde
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering

Toegang tot de ALV hebben alle leden van onze vereniging en/of de wettelijk vertegenwoordiger van een lid jonger dan zestien jaar. Leden zijn: alle spelende leden (jeugd en senioren), ereleden, leden van verdienste en alle overige niet-spelende leden.

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ