AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Bestuurlijke informatie

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter Bert Kruit

06-46114919

voorzitter@vvzuidwolde.nl

Secretaris Mariëtte Buning

0528-373434
info@vvzuidwolde.nl

secretaris@vvzuidwolde.nl

Penningmeester Dennis Meester 06-23551323
penningmeester@vvzuidwolde.nl
Vice-voorzitter - materialenbeheer Jan Remmelts 06-25497718
Kantinezaken Tjisse Noordhuis en Mariëtte Buning  
Accommodatie Tjisse Noordhuis 06-51537488
Wedstrijdsecretaris Jaap Zoer 06-20367472
0528-391445
jaap.zoer@ziggo.nl
Voetbaltechnische. zaken Vacant   
Activiteiten commissie Paulien van 't Zand  

 

   
   

Sponsor- en PR commissie

Voorzitter Mathijs Steenbergen
PR-zaken Verena Jager 
Sponsorzaken Jan Remmelts, Bastin Steenbergen en Frans Capellen.

Technische commissie

Voorzitter Vacant 
Overige leden Henk Dekker (tel. 373159) en  Leon Schoemaker

JVZ

  Bestuursleden:  Erik Venema, Sjaak Pronk, Thessa de Roo, Rolf Klooster, Max Bosscher, Sander Kroezen en Gert Venemann. 
   

Supportersvereniging

Voorzitter Paulien van 't Zand
Overige leden Maartje Klooster, Lia Pronk, Steven Berghuis en Chiel Dekker.

Website

Kopij website /
wedstrijdverslagen

info@vvzuidwolde.nl

Ledenadministratie

Helga Kreuze ledenadm.vvzuidwolde@gmail.com

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ